Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu » Informacja o sesji » 2015 rok

 


Tytuł: Sesja w dniu 29 września 2015 roku


Data: 29 września 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku (druk nr 69/2015).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z działalności za rok 2014 i za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu nr 428/96 i 429/96 położonych w Łubiu przy ul. Długiej (druk nr 67/2015).
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 71/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 72/2015).
12. Informacja Starosty Tarnogórskiego na temat Zakładów Chemicznych:
- przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w kontekście postępowania prowadzonego przed KRS w Gliwicach zmierzającego do wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru sądowego,
- ostatnie negocjacje przeprowadzone z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia dofinansowania Staroście Tarnogórskiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz zakończenia wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”,
- zajęcia komornicze nieruchomości Skarbu Państwa po byłych Zakładach Chemicznych dokonane w 2015 roku i ewentualne skutki dla dalszego procesu likwidacji,
- wykonanie decyzji Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej wydanej w 2007 r. zobowiązującej Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji do przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
- dalsza strategia działania wraz z terminami planowanych czynności,
- podjęcie uchwały w sprawie kompleksowego unieszkodliwienia wszystkich odpadów niebezpiecznych pozostałych po przedsiębiorstwie państwowym „Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” (druk nr 68/2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku (druk nr 73/2015).
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-09-22

Wyświetleń: 894

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2015-09-22« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR