» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 27 października 2015 rokuData: 27 października 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2015 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 (druk nr 74/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie  w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (druk nr 77/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 75/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 76/2015).
10. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana Albina Szrama na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-10-20

Wyświetleń: 2685

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-10-20

« POWRÓT

WYDRUK