» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 24 listopada 2015 rokuData: 24 listopada 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 października 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 85/2015).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 79/2015).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 82/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 84/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 83/2015).
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
12. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
13. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-11-17

Wyświetleń: 2254

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-11-17

« POWRÓT

WYDRUK