» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 22 grudnia 2015 rokuData: 22 grudnia 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 8.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 24 listopada 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 81/2015).
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 80/2015).
6. Raport z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018” (druk nr 89/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ze zm.) (druk nr 90/2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji (druk nr 93/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 91/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 94/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 92/2015).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 95/2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 88/2015).
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 87/2015).
15. Rozpatrzenie skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
16. Rozpatrzenie skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach.
17. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2015 rok.
18. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2015 rok.
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-12-15

Wyświetleń: 2286

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-12-15

« POWRÓT

WYDRUK