» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Tytuł:  Kontrola Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego w zakresie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności zadań wydziału określonych w regulaminie organizacyjnym z szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego - 18-22 listopada 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności zadań rzecznika określonych w regulaminie organizacyjnym z szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z kredytami i pożyczkami oraz przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2013 roku - 23-27 września 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012, sprawozdania finansowego za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu - 3-7 czerwca 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Edukacji - 20-24 maja 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Biura Transportu i Dróg Publicznych - 18-22 marca 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za rok 2012 - 18-22 lutego 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-02-07

WIĘCEJ »
POWRÓT