» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 23/91/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Symbol: 23/91/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/91/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 54.82 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/86/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Turyła - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.:"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 23/86/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 23/86/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 67.07 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/85/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.:"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 23/85/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/85/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 65.61 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/92/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 23/92/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 23/92/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.79 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 288.41 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/90/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i

Symbol: 23/90/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 23/90/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 53.96 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 193.9 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/89/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014" za rok 2014

Symbol: 23/89/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/89/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 59.23 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 305.6 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/88/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2014

Symbol: 23/88/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/88/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 52.25 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 776.68 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/87/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2014 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Symbol: 23/87/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/87/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 54.62 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 671.07 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/84/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2014"

Symbol: 23/84/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/84/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 51.86 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 2300.28 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/83/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 23/83/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 23/83/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.41 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 220.95 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-17

WIĘCEJ »
POWRÓT