» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja V z dnia 24.03.2015r.

Tytuł:  uchwała nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) V/64/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 204.2 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/56/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015 - 2026

Załączniki:
1) V/56/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 586.86 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) V/57/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1706.27 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/58/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
1) V/58/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 100.17 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/59/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2014 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Załączniki:
1) V/59/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 593.17 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/60/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załączniki:
1) V/60/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 96.27 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/61/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2014"

Załączniki:
1) V/61/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1114.78 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/62/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2014

Załączniki:
1) V/62/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 653 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/63/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014" za rok 2014

Załączniki:
1) V/63/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 247.91 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/65/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1) V/65/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 180.86 KB

Data wprowadzenia: 2015-03-27

WIĘCEJ »
POWRÓT