» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 25/99/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Symbol: 25/99/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 25/99/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.09 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 25/98/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2014

Symbol: 25/98/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 25/98/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 54.27 KB
2) Sprawozdanie Typ: PDF, Rozmiar: 285.21 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 25/97/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2014

Symbol: 25/97/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 25/97/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 48.56 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 25/96/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2015 Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach

Symbol: 25/96/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 25/96/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.1 KB
2) Plan pracy na rok 2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
POWRÓT