» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 26/108/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 47/222/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości z późn. zm.

Symbol: 26/108/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/108/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 57.47 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/107/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia Barbarze Bulak - Borówce - Radcy Prawnemu - Koordynatorowi Biura ds. Obsługi Prawnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/107/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/107/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 61.69 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/106/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia Izabeli Dittmann - Naczelnikowi Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/106/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/106/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.67 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/105/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Elwartowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/105/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/105/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.59 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/104/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 26/104/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/104/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/103/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 26/103/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/103/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 26/102/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/102/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/101/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2015 rok

Symbol: 26/101/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/101/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Zał.1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Zał.2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/100/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok

Symbol: 26/100/2015

Załączniki:
1) Uchwała Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Sprawozdanie Typ: PDF, Rozmiar: 56320.41 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-01

WIĘCEJ »
POWRÓT