» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 34/132/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie składu komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 34/132/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 34/132/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 65.09 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/131/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 34/131/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 34/131/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 89.52 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/130/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 34/130/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 34/130/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 88.05 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/129/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 34/129/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 34/129/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 84.02 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/128/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Andrzejowi Elwartowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 34/128/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 34/128/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.28 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/127/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Stowarzyszenia "Hospicjum Królowej Pokoju" w Tarnowskich Górach

Symbol: 34/127/2015

Załączniki:
1) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 168.52 KB
2) Uchwała nr 34/127/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 54.62 KB

Data wprowadzenia: 2015-04-22

WIĘCEJ »
POWRÓT