» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 37/149/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018

Symbol: 37/149/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 37/149/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 59.66 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 411.58 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/148/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2014

Symbol: 37/148/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 37/148/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 58.74 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 1422.93 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/147/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok

Symbol: 37/147/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 37/147/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 65.61 KB
2) Załacznik Typ: PDF, Rozmiar: 89.08 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/146/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał VI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 37/146/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 37/146/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 68.75 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/145/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskeigo z dnia 25 marca 2015 roku w soraiwe planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskeigo oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 37/145/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 37/145/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 4682.04 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/144/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 37/144/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 37/144/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 10577.69 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/143/2015 Zarzadu Powiatu Tarnogórskeigo z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskeigo z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 37/143/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 37/143/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1229.49 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
POWRÓT