» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 40/164/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji korekty do wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy na okres 3 lat, zatwierdzonego uchwałą nr 139/661/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2012 roku

Symbol: 40/164/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/164/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 62.36 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 40/163/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 40/163/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/163/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 84.41 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/162/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 40/162/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/162/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 95.65 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/160/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 40/160/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/160/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 75.08 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/159/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie umarzania należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 40/159/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/159/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 62.97 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/158/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie umarzania należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 40/158/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/158/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 63.11 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/157/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową na wybranych akwenach wodnych w Powiecie Tarnogórskim w okresie letnim 2015 r.

Symbol: 40/157/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/157/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 64.74 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/156/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku

Symbol: 40/156/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/156/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 64 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/155/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 40/155/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/155/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 65.46 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/154/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 40/154/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/154/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 83.74 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 54.06 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/153/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 40/153/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/153/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 81.85 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-15

WIĘCEJ »
POWRÓT