» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 49/190/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji korekty do wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych na okres 3 lat, zatwierdzonego uchwałą nr 139/662/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2012 roku

Symbol: 49/190/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 49/190/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.86 KB
2) Uchwała nr 49/190/2015.doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 49/189/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016"za rok 2014

Symbol: 49/189/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 49/189/2015.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 53.71 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 1185.12 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 49/188/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 49/188/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 49/188/2015.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 59.08 KB
2) Uchwała nr 49/188/2015.doc Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 49/187/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działek gruntu nr 215/12, 216/12 i 217/12 położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Symbol: 49/187/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 49/187/2015. pdf Typ: PDF, Rozmiar: 58.86 KB
2) Uchwała nr 49/187/2015.doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) wykaz.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 57.38 KB
4) wykaz.doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-12

WIĘCEJ »
POWRÓT