» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja IX z dnia 16.06.2015r.

Tytuł:  uchwała nr IX/82/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu

Załączniki:
1) IX/82/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 123.06 KB
2) IX/82/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2023-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/83/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) IX/83/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 369.89 KB
2) IX/83/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/79/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) IX/79/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 95.14 KB
2) IX/79/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/80/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/223/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) IX/80/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 95.75 KB
2) IX/80/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXI/223/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/77/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za rok 2014

Załączniki:
1) IX/77/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 332.97 KB
2) IX/77/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) IX/78/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 94.52 KB
2) IX/78/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/81/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2015 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Załączniki:
1) IX/81/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 95.75 KB
2) IX/81/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/84/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2014r.-31.12.2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok

Załączniki:
1) IX/84/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 92.65 KB
2) IX/84/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/85/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok

Załączniki:
1) IX/85/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 92.11 KB
2) IX/85/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/86/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana T.K. na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) IX/86/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 168.74 KB
2) IX/86/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/87/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na działalność dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) IX/87/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 179.04 KB
2) IX/87/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 20.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr IX/88/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na działalność dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) IX/88/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 178.22 KB
2) IX/88/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 19.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-22

WIĘCEJ »
POWRÓT