» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 59/243/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80, 42-622 Świerklaniec

Symbol: 59/243/2015

Załączniki:
1) 59/243/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 54.34 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu pdf Typ: PDF, Rozmiar: 180.71 KB
3) 59/243/2015 mword Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/242/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie realizacji przez Powiat Tarnogórski projektu "Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe

Symbol: 59/242/2015

Załączniki:
1) 59/242/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
2) 59/242/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 58.08 KB
3) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 187.36 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/241/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017"

Symbol: 59/241/2015

Załączniki:
1) 59/241/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 53.72 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu pdf Typ: PDF, Rozmiar: 603.35 KB
3) 59/241/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-28

WIĘCEJ »
POWRÓT