» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 76/291/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 65/335/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/291/2015

Załączniki:
1) 76-291-2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 55.04 KB
2) 76/291/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/290/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 65/350/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/290/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/290/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 55.51 KB
2) uchwała nr 76/290/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/289/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 183/925/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przekazania Annie Bieleckiej - Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Symbol: 76/289/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/289/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) uchwała nr 76/289/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 58.24 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/288/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 393/1853/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania Dariuszowi Łuczakowi - Głównemu Specjaliście w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Symbol: 76/288/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/288/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) uchwała nr 76/288/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 57.76 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/287/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 65/353/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia Audytorowi Wewnętrznemu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/287/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/287/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 55.05 KB
2) uchwała nr 76/287/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/286/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/286/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/286/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) uchwała nr 76/286/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 70.11 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/285/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Susek - Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 76/285/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/285/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 66.85 KB
2) uchwała nr 76/285/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 47.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/284/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/284/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/284/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 71.07 KB
2) uchwała nr 76/284/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/283/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/283/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/283/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) uchwała nr 76/283/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 75.02 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/282/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/282/2015

Załączniki:
1) uchwała 76/282/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Uchwała nr 76/282/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 73.45 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/281/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 76/281/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/281/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 75.2 KB
2) uchwała nr 76/281/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/280/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do załatwiania spraw związanych z likwidacją Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu

Symbol: 76/280/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/280/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 62.79 KB
2) uchwała nr 76/280/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/279/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Symbol: 76/279/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/279/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 53.07 KB
2) uchwała nr 76/279/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
3) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 453.65 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/278/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 76/278/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/278/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 62.6 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/277/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 76/277/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 76/277/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 76/276/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 76/276/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 76/276/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-25

WIĘCEJ »
POWRÓT