» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 81/304/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji korekty do wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy, zatwierdzonego uchwałą nr 10/52/2015 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 stycznia 2015 roku

Symbol: 81/304/2015

Załączniki:
1) 81/304/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.82 KB
2) 81/304/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/303/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 października 2015 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 81/303/2015

Załączniki:
1) 81/303/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) 81/303/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 62.52 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/302/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 października 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 81/302/2015

Załączniki:
1) 81/302/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 70.5 KB
2) 81/302/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 70.25 KB
3) schemat organizacyjny Typ: PDF, Rozmiar: 51.3 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/301/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 października 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 81/301/2015

Załączniki:
1) 81/301/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 56.46 KB
2) 81/301/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/300/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 października 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 81/300/2015

Załączniki:
1) 81/300/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 55.23 KB
2) 81/300/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/299/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Symbol: 81/299/2015

Załączniki:
1) 81/299/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 53.17 KB
2) 81/299/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 289.34 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-13

WIĘCEJ »
POWRÓT