» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 96/364/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 96/364/2015

Załączniki:
1) 96/364/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 52.77 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 272.81 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/363/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Symbol: 96/363/2015

Załączniki:
1) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 680.9 KB
2) 96/363/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 50.15 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/362/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 96/362/2015

Załączniki:
1) 96/362/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.55 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 96/361/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 96/361/2015

Załączniki:
1) 96/361/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 61.4 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/360/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu ,, Programu ochrony środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2020"

Symbol: 96/360/2015

Załączniki:
1) 96/360/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 78.25 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/359/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ze zm.)

Symbol: 96/359/2015

Załączniki:
1) 96/359/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 52.62 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 299.58 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/358/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus+ w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 96/358/2015

Załączniki:
1) 96/358/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 62.06 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/357/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży udziału w wysokości 925/10 000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, 2a

Symbol: 96/357/2015

Załączniki:
1) 96/357/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 58.43 KB
2) wykaz Typ: PDF, Rozmiar: 58.42 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/356/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie: wynajmu lokalu nr 2 położonego przy ul. Parkowej 2 w Nakle Śląskim, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 96/356/2015

Załączniki:
1) 96/356/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 61.62 KB
2) wykaz Typ: PDF, Rozmiar: 67.92 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/355/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie wynajmu lokalu nr 4 położonego przy ul. Parkowej 3 w Nakle Śląskim, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 96/355/2015

Załączniki:
1) wykaz Typ: PDF, Rozmiar: 66.64 KB
2) 96/355/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/354/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Symbol: 96/354/2015

Załączniki:
1) 96/354/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 68.42 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
POWRÓT