» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XIV z dnia 22.12.2015r.

Tytuł:  uchwała nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Załączniki:
1) XIV/119/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 413.56 KB
2) XIV/119/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 158 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/116/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) XIV/116/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 626.36 KB
2) XIV/116/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 111 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XIV/117/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1262.9 KB
2) XIV/117/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 670.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/124/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XIV/124/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 540.69 KB
2) XIV/124/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 120.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIV/124/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 158 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/125/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XIV/125/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 178.22 KB
2) XIV/125/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 49 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/120/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) XIV/120/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 608.85 KB
2) XIV/120/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 461.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/118/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Pańs twowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ze zm.)

Załączniki:
1) XIV/118/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 217.06 KB
2) XIV/118/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/64/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 60.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/121/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Załączniki:
1) XIV/121/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 564.1 KB
2) XIV/121/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/123/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) XIV/123/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 92.36 KB
2) XIV/123/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr II/27/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 114.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/122/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XIV/122/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 196.39 KB
2) XIV/122/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 48 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/126/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XIV/126/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 174.49 KB
2) XIV/126/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią M.K. na działalność Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XIV/127/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 176.01 KB
2) XIV/127/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 19 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-28

WIĘCEJ »
POWRÓT