» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 99/385/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla z-cy Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 99/385/2015

Załączniki:
1) 99/385/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 54.08 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/384/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Romanowi Kurdzie - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Symbol: 99/384/2015

Załączniki:
1) 99/384/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 62.87 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/383/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Ryszardowi Mitrędze - dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Symbol: 99/383/2015

Załączniki:
1) 99/383/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 62.44 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/382/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku oraz uchwałą Nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 99/382/2015

Załączniki:
1) 99/382/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 65.42 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 253.61 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/381/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla z-cy Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego

Symbol: 99/381/2015

Załączniki:
1) 99/381/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 63.73 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/380/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 99/380/2015

Załączniki:
1) 99/380/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 46.19 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 287.92 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/379/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 99/379/2015

Załączniki:
1) 99/379/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 74.42 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/378/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 99/378/2015

Załączniki:
1) 99/378/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 73.93 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/377/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 99/377/2015

Załączniki:
1) 99/377/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 74.21 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/376/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahentów Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 99/376/2015

Załączniki:
1) 99/376/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 56.59 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
POWRÓT