» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 2 lutego 2016 rokuData: 2 lutego 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2015 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 1/2016).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków (druk nr 3/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych (druk nr 4/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu Oświaty w Tarnowskich Górach (druk nr 5/2016).
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
12. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
13 Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-01-26

Wyświetleń: 2732

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-01-26

« POWRÓT

WYDRUK