» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2016 rok

Sesja w dniu 26 kwietnia 2016 rokuData: 26 kwietnia 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2016 roku.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 23/2016).
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art..3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (druk nr 22/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 27/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży” dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (druk nr 26/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 24/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 25/2016).
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Wyświetleń: 2041

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-04-19

« POWRÓT

WYDRUK