» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 103/393/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 103/393/2015

Załączniki:
1) 103/393/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.74 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/390/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Raportu z analizy i oceny kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 103/390/2015

Załączniki:
1) 103/390/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 47.96 KB
2) Załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 2214.08 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/396/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 215/1470/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach z późń. zm.

Symbol: 103/396/2015

Załączniki:
1) 103/396/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 49.15 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/395/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XIV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 103/395/2015

Załączniki:
1) 103/395/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 65.67 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/394/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla z-cy Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Symbol: 103/394/2015

Załączniki:
1) 103/394/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 61.92 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/392/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 103/392/2015

Załączniki:
1) 103-392-2015 Typ: PDF, Rozmiar: 54.64 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 103/391/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 103/391/2015

Załączniki:
1) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) 103-391-2015 Typ: PDF, Rozmiar: 56.2 KB

Data wprowadzenia: 2016-01-08

WIĘCEJ »
POWRÓT