» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXIII z dnia 30.08.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) XXIII/184/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.63 KB
2) XXIII/184/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/176/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/176/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 100.9 KB
2) XXIII/167/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXIII/171/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 112.54 KB
2) XXIII/171/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/172/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016,

Załączniki:
1) XXIII/172/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 406.54 KB
2) XXIII/172/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 217 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026,

Załączniki:
1) XXIII/173/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 519.64 KB
2) XXIII/173/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/179/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 104.12 KB
2) XXIII/179/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/21/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/181/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 104 KB
2) XXIII/181/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/9/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXIII/183/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 107.28 KB
2) XXIII/183/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/9/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/12/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXIII/186/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 106.3 KB
2) XXIII/186/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/12/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) XXIII/187/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.95 KB
2) XXIII/187/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:
1) XXIII/189/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.62 KB
2) XXIII/189/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXIII/190/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 106.48 KB
2) XXIII/190/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/18/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 46.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/192/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Załączniki:
1) XXIII/192/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101.8 KB
2) XXIII/192/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/194/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Załączniki:
1) XXIII/194/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 100.67 KB
2) XXIII/194/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/195/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XXIII/195/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 103.92 KB
2) XXIII/195/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIV/125/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 81 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXIII/169/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 107.96 KB
2) XXIII/169/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXIII/170/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 112.5 KB
2) XXIII/170/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 23.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/174/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101 KB
2) XXIII/174/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/175/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/175/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101.28 KB
2) XXIII/175/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/177/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/177/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101.47 KB
2) XXIII/177/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/178/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.56 KB
2) XXIII/178/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/180/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101.05 KB
2) XXIII/180/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów

Załączniki:
1) XXIII/182/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.11 KB
2) XXIII/182/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) XXIII/185/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.26 KB
2) XXIII/185/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:
1) XXIII/188/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.54 KB
2) XXIII/188/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/191/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Załączniki:
1) XXIII/191/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101.37 KB
2) XXIII/191/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/193/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Załączniki:
1) XXIII/193/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 101.39 KB
2) XXIII/193/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIII/196/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 193.62 KB
2) XXIII/196/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 19.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A.K. na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Załączniki:
1) XXIII/197/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 189.17 KB
2) XXIII/197/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 19 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie" w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku

Załączniki:
1) XXIII/198/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 225.76 KB
2) XXIII/198/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 27.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-05

WIĘCEJ »
POWRÓT