» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXIV z dnia 27.09.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXIV/203/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) XXIV/203/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 110.53 KB
2) XXIV/203/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) XXIV/200/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 795.64 KB
2) XXIV/200/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 127.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/201/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) XXVI/201/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 526.66 KB
2) XXVI/201/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 35 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIV/204/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 202.08 KB
2) XXIV/204/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/68/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 285 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XXIV/205/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 201.47 KB
2) XXIV/205/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 31 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIII/113/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2016-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/199/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego w 2015 roku

Załączniki:
1) XXIV/199/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 8143.6 KB
2) XXIV/199/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/202/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXIV/202/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 105.33 KB
2) XXIV/202/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIV/206/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 202.12 KB
2) XXIV/206/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/207/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A.K. na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu,

Załączniki:
1) XXIV/207/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 192.23 KB
2) XXIV/207/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXIV/208/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 195.09 KB
2) XXIV/208/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 19.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-09-29

WIĘCEJ »
POWRÓT