» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXVII z dnia 29.11.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXVII/232/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 200.88 KB
2) XXVII/232/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/226/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:
1) XXVII/226/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 103.51 KB
2) XXVII/226/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/233/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVII/233/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 760.17 KB
2) XXVII/233/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 201.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/231/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) XXVII/231/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 456.03 KB
2) XXVII/231/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 184 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVII/239/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 105.88 KB
2) XXVII/239/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/21/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/145/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XXVII/229/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 243.7 KB
2) XXVII/229/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XVII/145/2016 Typ: DOC, Rozmiar: 56.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/225/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/15/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXVII/225/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 108.02 KB
2) XXVII/225/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/15/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 46.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/224/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/12/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXVII/224/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 106.77 KB
2) XXVII/224/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/12/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/223/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska

Załączniki:
1) XXVII/223/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 103.18 KB
2) XXVII/223/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/227/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2025",

Załączniki:
1) XXVII/227/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 2316.49 KB
2) XXVII/227/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
1) XXVII/228/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 52 KB
2) XXVII/228/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 232.05 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/230/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (sprzętu medycznego) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXVII/230/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 104.44 KB
2) XXVII/230/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/234/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Komisję Rewizyjną

Załączniki:
1) XXVII/234/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 204.01 KB
2) XXVII/234/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 21 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/235/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXVII/235/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 204.35 KB
2) XXVII/235/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/236/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVII/236/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 204.45 KB
2) XXVII/236/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 24 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/237/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXVII/237/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 102.74 KB
2) XXVII/237/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/238/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.Ś. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Załączniki:
1) XXVII/238/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 193.99 KB
2) XXVII/238/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-02

WIĘCEJ »
POWRÓT