» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

Sesja w dniu 3 marca 2017 rokuData: 3 marca 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 31 stycznia i 21 lutego 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020" (druk nr 9/2017).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
8. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
9. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2017-02-23

Wyświetleń: 1200

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2017-02-23

« POWRÓT

WYDRUK