Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu » Informacja o sesji » 2017 rok

 


Tytuł: Sesja w dniu 25 kwietnia 2017 roku


Data: 25 kwietnia 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2016” (druk nr 27/2017).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 30/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 25/2017).
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
10. Informacja o stanie zaangażowania i pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania „Ochrona głównego zbiornika wód podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji w Tarnowskich Górach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla profesora Jana Miodka (druk nr 31/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (druk nr 28/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 29/2017).
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2017-04-18

Wyświetleń: 454

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2017-04-18« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR