» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

Sesja w dniu 24 października 2017 rokuData: 24 października 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (druk nr 76/2017).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 77/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 (druk nr 78/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny działek nr 338/1 i nr 819/1 położonych w Nakle Śląskim (druk nr 79/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tucholskiemu (druk nr 80/2017).
11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
13. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
14. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2017-10-17

Wyświetleń: 1580

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2017-10-17

« POWRÓT

WYDRUK