» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 marca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 196/815/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach i wyrażenia zgody na objęcie nowych akcji przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 196/815/2017

Załączniki:
1) 196/815/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 276.8 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/814/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2016 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Symbol: 196/814/2017

Załączniki:
1) 196/814/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 428.13 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 8881.25 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/813/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 196/813/2017

Załączniki:
1) 196/813/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1434.42 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/812/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 196/812/2017

Załączniki:
1) 196/812/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2934.15 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/811/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 196/811/2017

Załączniki:
1) 196/811/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 883.95 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/810/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Piątkowi - Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 196/810/2017

Załączniki:
1) 196/810/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 456.52 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/809/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie przekazania Marcinowi Piątkowi - Sekretarzowi Tarnogórskiemu kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Symbol: 196/809/2017

Załączniki:
1) 196/809/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 408.87 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/808/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 196/808/2017

Załączniki:
1) 196/808/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 456.75 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/807/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 7230 S - ulicy Architektów zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Symbol: 196/807/2017

Załączniki:
1) 196/807/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 387.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 196/806/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/222/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości z późn. zm.

Symbol: 196/806/2017

Załączniki:
1) 196-806-2017 Typ: PDF, Rozmiar: 440.56 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-21

WIĘCEJ »
POWRÓT