» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 199/830/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 199/830/2017

Załączniki:
1) 199/830/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1951.01 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/829/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 199/829/2017

Załączniki:
1) 199/829/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3841.98 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/828/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 199/828/2017

Załączniki:
1) 199/828/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 290.33 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 712.02 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/827/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 199/827/2017

Załączniki:
1) 199/827/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 292.92 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 719.77 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/826/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 183/743/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 199/826/2017

Załączniki:
1) 199/826/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 220.75 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/825/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości - działki gruntu nr 3876/2, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 199/825/2017

Załączniki:
1) 199/825/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 384.38 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/824/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 199/824/2017

Załączniki:
1) 199/824/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 478.01 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/823/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 199/823/2017

Załączniki:
1) 199/823/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 275.39 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 2654.51 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/822/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Symbol: 199/822/2017

Załączniki:
1) 199/822/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 190.96 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/821/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 199/821/2017

Załączniki:
1) 199/821/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 179.49 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 646.32 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/820/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2016

Symbol: 199/820/2017

Załączniki:
1) 199/820/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 180.04 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 687.61 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/819/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 199/819/2017

Załączniki:
1) 199/819/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3396.42 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/818/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach

Symbol: 199/818/2017

Załączniki:
1) 199/818/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 228.56 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 1377.79 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 199/817/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2016

Symbol: 199/817/2017

Załączniki:
1) 199/817/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 189.52 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 475.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
POWRÓT