» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 kwietnia 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 204/862/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Symbol: 204/862/2017

Załączniki:
1) 204/862/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 308.06 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/861/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Respondek dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli

Symbol: 204/861/2017

Załączniki:
1) 204/861/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 596.9 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/860/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 204/860/2017

Załączniki:
1) 204/860/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 243.63 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/859/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 204/859/2017

Załączniki:
1) 204/859/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1521.26 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/858/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 204/858/2017

Załączniki:
1) 204/858/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 986.33 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/857/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2016"

Symbol: 204/857/2017

Załączniki:
1) 204/857/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 427.49 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 17465.19 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
POWRÓT