» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 206/876/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 206/876/2017

Załączniki:
1) 206/876/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 832.69 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/875/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 206/875/2017

Załączniki:
1) 206/875/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1873.72 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/874/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Symbol: 206/874/2017

Załączniki:
1) 206/874/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 274.88 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 6470.55 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/873/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie składu komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 206/873/2017

Załączniki:
1) 206/873/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 371.34 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/872/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla profesora Jana Miodka

Symbol: 206/872/2017

Załączniki:
1) 206/872/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 464.77 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/871/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 206/871/2017

Załączniki:
1) 206/871/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 240.06 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/870/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej ulicy Modrzewiowej zlokalizowanej na terenie gminy Miasteczko Śląskie

Symbol: 206/870/2017

Załączniki:
1) 206/870/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 607.91 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/869/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazanie Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 206/869/2017

Załączniki:
1) 206/869/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 401.83 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 9497.88 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/868/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 206/868/2017

Załączniki:
1) 206/868/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1735.12 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
POWRÓT