» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 maja 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 210/893/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku upoważnienia Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do załatwienia w imieniu Zarządu Powiatu spraw z zakresu zarządu drogami powiatowymi

Symbol: 210/893/2017

Załączniki:
1) 210/893/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 608.91 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/892/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych

Symbol: 210/892/2017

Załączniki:
1) 210/892/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 479.64 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/891/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 208/880/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Sekretarzowi Powiatu upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 210/891/2017

Załączniki:
1) 210/891/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 204.51 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/890/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 183/743/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 210/890/2017

Załączniki:
1) 210/890/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 217 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej

Symbol: 210/889/2017

Załączniki:
1) 210/889/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 629.46 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/888/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Łozińskiego - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 210/888/2017

Załączniki:
1) 210/888/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 495.96 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/887/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Adamowi Baronowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 210/887/2017

Załączniki:
1) 210/887/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 501.18 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/886/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Stanisławowi Torbusowi - Wicestaroście Tarnogórskiemu upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 210/886/2017

Załączniki:
1) 210/886/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 488.52 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwały nr 210/885/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Krystynie Kosmali - Staroście Tarnogórskiemu upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gór

Symbol: 210/885/2017

Załączniki:
1) 210/885/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 469.83 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 210/884/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 210/884/2017

Załączniki:
1) 210/884/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 587.03 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
POWRÓT