» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 213/907/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 213/907/2017

Załączniki:
1) 213/907/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 731.29 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/906/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej za 2016 rok

Symbol: 213/906/2017

Załączniki:
1) 213/906/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 217.13 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/905/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"

Symbol: 213/905/2017

Załączniki:
1) 213/905/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 211.47 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/904/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków z zasad korzystania z tych przystanków

Symbol: 213/904/2017

Załączniki:
1) 213/904/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 7954.64 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/903/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przekazania Barbarze Machurze - naczelnikowi Wydziału Administracji i Zarządzania kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Symbol: 213/903/2017

Załączniki:
1) 213/903/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 424.45 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 213/902/2017

Załączniki:
1) 213/902/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 737.33 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
POWRÓT