» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXXVII z dnia 30.05.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017

Załączniki:
1) XXXVII/307/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 423.25 KB
2) XXXVII/307/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 86 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/308/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XXXVII/308/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 345.78 KB
2) XXXVII/308/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/305/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu tarnogórskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tarnogórski oraz warunków z zasad korzystanie z tych przystanków

Załączniki:
1) XXXVII/305/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 251.88 KB
2) XXXVII/305/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 477 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/328/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 563 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/302/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXXVII/302/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 205.92 KB
2) XXXVII/302/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 23.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2016

Załączniki:
1) XXXVII/303/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2286.3 KB
2) XXXVII/303/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/304/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło - Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2017r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Załączniki:
1) XXXVII/304/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 104.95 KB
2) XXXVII/304/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/306/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

Załączniki:
1) XXXVII/306/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 203.1 KB
2) XXXVII/306/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 27 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią E.K-H. na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXVII/309/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 191.66 KB
2) XXXVII/309/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 21.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
POWRÓT