» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXXVIII z dnia 20.06.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/318/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/12/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) XXXVIII/318/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 105.21 KB
2) XXXVIII/318/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/12/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 47 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/317/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) XXXVIII/317/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 100.8 KB
2) XXXVIII/317/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/315/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXXVIII/315/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 106.91 KB
2) XXXVIII/315/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/6/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/314/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XXXVIII/314/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 490 KB
2) XXXVIII/314/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 38 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/313/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XXXVIII/313/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 653.63 KB
2) XXXVIII/313/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 120 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2016r.-31.12.2016r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Tarnogórskiego za 2016 rok

Załączniki:
1) XXXVIII/310/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.53 KB
2) XXXVIII/310/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 18 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/311/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok

Załączniki:
1) XXXVIII/311/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.45 KB
2) XXXVIII/311/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/312/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Elżbietę Kaczmarek-Huber na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXXVIII/312/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 195.2 KB
2) XXXVIII/312/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 22 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) XXXVIII/316/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 99.63 KB
2) XXXVIII/316/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 14.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-22

WIĘCEJ »
POWRÓT