» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lipca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 226/950/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli w przedmiocie realizacji procedury złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.

Symbol: 226/950/2017

Załączniki:
1) 226/950/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 265.88 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 229.32 KB

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/954/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 226/954/2017

Załączniki:
1) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 282.05 KB
2) 226/954/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 237.2 KB

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/953/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiegoz dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 1741/23 położonej w Radzionkowie w okolicy ul. Gen. Wł. Sikorskiego.

Symbol: 226/953/2017

Załączniki:
1) 226/953/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 339.66 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 476.56 KB

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/952/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości oraz najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego (z późn. zm.)

Symbol: 226/952/2017

Załączniki:
1) 226/952/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 424.5 KB

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/951/2017 Zarządu powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Katarzynie Wojtal - dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach.

Symbol: 226/951/2017

Załączniki:
1) 226/951/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 261.32 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 254.75 KB

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 226/949/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXVIII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 226/949/2017

Załączniki:
1) 226/949/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 185.15 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 391 KB

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
POWRÓT