» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 236/1010/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 86/315/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 236/1010/2017

Załączniki:
1) 236/1010/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 300.64 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1009/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli z późn. zm.

Symbol: 236/1009/2017

Załączniki:
1) 236/1009/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 342.75 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1008/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej z późn. zm.

Symbol: 236/1008/2017

Załączniki:
1) 236/1008/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 341.19 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1007/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowej Wsi Tworowskiej, Usuń powtórzony wyraz ulicą Renarda w Tworogu a ulicą Pyskowicką w Brynku, przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku, przy ulicy Mieszka I w Hanusku w Gminie Tworóg

Symbol: 236/1007/2017

Załączniki:
1) 236/1007/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 371.04 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1006/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii grogi powiatowej fragmentu ulicy Wolności w Zabrzu poprzez wyłączenie z użytkowania.

Symbol: 236/1006/2017

Załączniki:
1) 236/1006/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 373.96 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1005/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 3280S.

Symbol: 236/1005/2017

Załączniki:
1) 236/1005/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 732.05 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1004/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Józefowi Causowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 236/1004/2017

Załączniki:
1) 236/1004/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 473.54 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1003/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Małgorzacie Grzesiowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Symbol: 236/1003/2017

Załączniki:
1) 236/1003/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 479.71 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1002/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 - 2026.

Symbol: 236/1002/2017

Załączniki:
1) 236/1002/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 6860.05 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1001/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazane pod obrady Rady powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017.

Symbol: 236/1001/2017

Załączniki:
1) 236/1001/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 4428.14 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1000/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok.

Symbol: 236/1000/2017

Załączniki:
1) 236/1000/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2111.69 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/999/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok.

Symbol: 236/999/2017

Załączniki:
1) 236/999/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 4451.59 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/998/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 202/838/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własności Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1 graniczonym prawem rzeczowym - hipoteką umowną na drugim miejscu.

Symbol: 236/998/2017

Załączniki:
1) 236/998/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 427.95 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
POWRÓT