» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XLI z dnia 26.09.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XLI/345/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Tarnogórskiego do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z kontroli zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 01.01.2014r. do 04.04.2017r. z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Załączniki:
1) XLI/345/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 103.77 KB
2) XLI/345/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/346/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XLI/346/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 197.05 KB
2) XLI/346/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXVII/232/2016 Typ: DOC, Rozmiar: 47 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/325/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XLI/325/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 237.88 KB
2) XLI/325/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXXIII/274/2017 Typ: DOC, Rozmiar: 58 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/327/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017

Załączniki:
1) XLI/327/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 539.57 KB
2) XLI/327/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 130 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/328/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XLI/328/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 492.96 KB
2) XLI/328/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/324/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku

Załączniki:
1) XLI/324/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 8950.75 KB
2) XLI/324/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/326/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018 w formie budżetu partycypacyjnego

Załączniki:
1) XLI/326/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.17 KB
2) XLI/326/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/329/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Radzionkowie

Załączniki:
1) XLI/329/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 99.89 KB
2) XLI/329/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/330/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 Specjalną w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/330/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 100.53 KB
2) XLI/330/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/331/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/331/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.32 KB
2) XLI/331/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/332/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/332/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.14 KB
2) XLI/332/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/333/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/333/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.54 KB
2) XLI/333/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/334/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/334/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.86 KB
2) XLI/334/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/335/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 7 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/335/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.43 KB
2) XLI/335/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/336/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 10 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/336/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.87 KB
2) XLI/336/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/337/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia nr 11 w Radzionkowie

Załączniki:
1) XLI/337/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.37 KB
2) XLI/337/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/338/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 14 w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLI/338/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.88 KB
2) XLI/338/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/339/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 Specjalnej w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 16 w Radzionkowie

Załączniki:
1) XLI/339/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.78 KB
2) XLI/339/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/340/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Tarnowskich Górach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe

Załączniki:
1) XLI/340/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.45 KB
2) XLI/340/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/341/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Radzionkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Radzionkowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe

Załączniki:
1) XLI/341/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.76 KB
2) XLI/341/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/342/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

Załączniki:
1) XLI/342/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.05 KB
2) XLI/342/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/343/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

Załączniki:
1) XLI/343/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 102.08 KB
2) XLI/343/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLI/344/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

Załączniki:
1) XLI/344/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 101.34 KB
2) XLI/344/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
POWRÓT