» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 251/1081/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 251/1081/2017

Załączniki:
1) 251/1081/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 440.76 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1080/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Symbol: 251/1080/2017

Załączniki:
1) 251/1080/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 7002.77 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1079/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017

Symbol: 251/1079/2017

Załączniki:
1) 251/1079/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2691.36 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1078/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 251/1078/2017

Załączniki:
1) 251/1078/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1883.75 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1077/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 251/1077/2017

Załączniki:
1) 251/1077/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 4780.12 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1076/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny działek nr 338/1 i nr 819/1 położonych w Nakle Śląskim

Symbol: 251/1076/2017

Załączniki:
1) 251/1076/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 415.34 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1075/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wydania opinii dla inwestycji realizowanej przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. pod nazwą: ,,Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb bazy General Aviation"

Symbol: 251/1075/2017

Załączniki:
1) 251/1075/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 208.21 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1074/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Symbol: 251/1074/2017

Załączniki:
1) 251/1074/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 255.07 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1073/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii do przebiegu istniejących dróg wojewódzkich

Symbol: 251/1073/2017

Załączniki:
1) 251/1073/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 669.47 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1072/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice - granica m. Zabrze"

Symbol: 251/1072/2017

Załączniki:
1) 251/1072/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 268.66 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 251/1071/2017Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego do przeprowadzenia weryfikacji projektów zgłoszonych do realizacji w formie budżetu partycypacyjnego na rok 2018, celem poddania pod głosowanie społeczne

Symbol: 251/1071/2017

Załączniki:
1) 251/1071/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 361.67 KB

Data dokumentu: 2017-10-16

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
POWRÓT