» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 257/1112/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 257/1112/2017

Załączniki:
1) 257/1112/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2231.64 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1111/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 257/1111/2017

Załączniki:
1) 257/1111/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 6590.37 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1110/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 257/1110/2017

Załączniki:
1) 257/1110/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1507.91 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1109/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Symbol: 257/1109/2017

Załączniki:
1) 257/1109/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1411.59 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1108/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Symbol: 257/1108/2017/

Załączniki:
1) 257/1108/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1532.72 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1107/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Iwonie Kalembie - głównemu specjaliście w Wydziale Gospodarczym upoważnienia do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we Wspólnotach Mieszkaniowych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a,2b,2c oraz w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b

Symbol: 257/1107/2017

Załączniki:
1) 257/1107/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 291.68 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1106/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 257/1106/2017

Załączniki:
1) 257/1106/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 552.58 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1105/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami

Symbol: 257/1105/2017

Załączniki:
1) 257/1105/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 809.13 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 257/1104/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach

Symbol: 257/1104/2017

Załączniki:
1) 257/1104/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2086.8 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
POWRÓT