» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 258/1129/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 258/1129/2017

Załączniki:
1) 258/1129/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 6678.47 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1128/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 258/1128/2017

Załączniki:
1) 258/1128/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 11398.21 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1131/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017 - 2026

Symbol: 258/1131/2017

Załączniki:
1) 258/1131/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 7006.38 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1130/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017.

Symbol: 258/1130

Załączniki:
1) 258/1130/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3973.98 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1127/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Symbol: 258/1127/2017

Załączniki:
1) 258/1127/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 229.53 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1126/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach

Symbol: 258/1126/2017

Załączniki:
1) 258/1126/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 396.85 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1125/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świerklańcu

Symbol: 258/1125/2017

Załączniki:
1) 258/1125/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 403.02 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1124/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tworogu

Symbol: 258/1124/2017

Załączniki:
1) 258/1124/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 405.27 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1123/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Iwonie Kalembie - głównemu specjaliście w Wydziale Gospodarczym upoważnienia do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w sprawach dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 258/1123/2017

Załączniki:
1) 25/1123/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 298.03 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1122/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia Annie Klimasz - inspektorowi w Wydziale Gospodarczym upoważnienia do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w sprawach dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 258/1122/2017

Załączniki:
1) 258/1122/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 288.03 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1121/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1121/2017

Załączniki:
1) 258/1121/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 240.03 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1120/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1120/2017

Załączniki:
1) 258/1120/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 249.2 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1119/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1119/2017

Załączniki:
1) 258/1119/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 251.55 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1118/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1118/2017

Załączniki:
1) 258/1118/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 250.54 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1117/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1117/2017

Załączniki:
1) 258/1117/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 249.16 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1116/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1116/2017

Załączniki:
1) 258/1116/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 252.15 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1115/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 258/1115/2017

Załączniki:
1) 258/1115/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 249.53 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1114/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wojciechowi Łempickiemu - dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizację programu Erasmus + w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 258/1113/2017

Załączniki:
1) 258/1114/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 294.67 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1113/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 254/1234/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 258/1113/2017

Załączniki:
1) 258/1113/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 344.08 KB

Data dokumentu: 2017-11-20

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
POWRÓT