» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 265/1164/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 265/1164/2017

Załączniki:
1) 265/1164/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 19170.17 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1163/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Jolancie Ploteckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością

Symbol: 265/1163/2017

Załączniki:
1) 265/1163/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 250.72 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1162/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia Jerzemu Jankowskiemu - Dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością

Symbol: 265/1162/2017

Załączniki:
1) 265/1162/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 243.23 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1161/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 265/1161/2017

Załączniki:
1) 265/1161/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 13885.64 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1160/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 265/1160/2017

Załączniki:
1) 265/1160/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 19472.41 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1159/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 265/1159/2017

Załączniki:
1) 265/1159/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 4403.57 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1158/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2018 rok

Symbol: 265/1158/2017

Załączniki:
1) 265/1158/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3319.97 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 264/1157/2017

Załączniki:
1) 265/1157/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 28199.55 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
POWRÓT