Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2018 rok

 


Tytuł: Sesja w dniu 19 czerwca 2018 roku


Data: 19 czerwca 2018 roku
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2018 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok, Informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok.
8. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/III/70/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok.
10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok.
11. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/III/121/2018 z dnia 30 maja 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok (druk nr 30/2018).
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok (druk nr 31/2018).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok (druk nr 32/2018).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok (druk nr 37/2018).
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 38/2018).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026 (druk nr 39/2018).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019 w formie budżetu partycypacyjnego (druk nr 36/2018).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok (druk nr 34/2018).
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych (druk nr 35/2018).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/298/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 33/2018).
22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
23. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
24. Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2018-06-12

Wyświetleń: 378

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2018-06-12« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR