» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 kwietnia 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 290/1260/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu

Symbol: 290/1260/2018

Załączniki:
1) 290/1260/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 498.93 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1259/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 290/1259/2018

Załączniki:
1) 290/1259/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 719.47 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1258/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 290/1258/2018

Załączniki:
1) 290/1258/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1766.99 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1257/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 290/1257/2018

Załączniki:
1) 290/1257/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 505.31 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1256/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 290/1256/2018

Załączniki:
1) 290/1256/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 10365.63 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1255/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych

Symbol: 290/1255/2018

Załączniki:
1) 290/1255/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 724.58 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1254/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Symbol: 290/1254/2018

Załączniki:
1) 290/1254/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 7585.85 KB

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-13

WIĘCEJ »
POWRÓT