» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 września 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 320/1401/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2018 roku w sprawie: przedstawienia pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 320/1401/2018

Załączniki:
1) 320/1401/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 11295.76 KB

Data dokumentu: 2018-09-03

Data wprowadzenia: 2018-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 320/1404/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2018 roku w sprawie: udzielenia Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (IV) w latach 2019 - 2020, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 320/1404/2018

Załączniki:
1) 320/1404/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 332.49 KB

Data dokumentu: 2018-09-03

Data wprowadzenia: 2018-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 320/1403/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2018 roku w sprawie: udzielenia Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu "KOOPERACJE 3D - model wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 320/1403/2018

Załączniki:
1) 320/1403/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 368.47 KB

Data dokumentu: 2018-09-03

Data wprowadzenia: 2018-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 320/1402/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2018 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Symbol: 320/1402/2018

Załączniki:
1) 320/1402/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 224.29 KB

Data dokumentu: 2018-09-03

Data wprowadzenia: 2018-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 320/1400/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 września 2018 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał LIII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 320/1400/2018

Załączniki:
1) 320/1400/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 709.33 KB

Data dokumentu: 2018-09-03

Data wprowadzenia: 2018-09-14

WIĘCEJ »
POWRÓT