» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja LVI z dnia 30.10.2018r.

Tytuł:  uchwała nr LVI/435/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Załączniki:
1) LVI/435/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3617.89 KB
2) LVI/435/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 13.26 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVI/434/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) LVI/434/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 559.34 KB
2) LVI/434/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 25.14 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVI/433/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Załączniki:
1) LVI/433/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3813.41 KB
2) LVI/433/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 16.9 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVI/432/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) LVI/432/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 575.19 KB
2) LVI/432/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 26.28 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVI/431/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) LVI/431/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 329.7 KB
2) LVI/431/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 20.35 KB

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVI/430/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Załączniki:
1) LVI/430/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 253.1 KB
2) LVI/430/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 26.58 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LVI/429/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul.Imielów w Miasteczku Śląskim"

Załączniki:
1) LVI/429/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 107.29 KB
2) LVI/429/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.52 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-31

WIĘCEJ »
POWRÓT