» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 4/30/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Symbol: 4/30/2018

Załączniki:
1) 4/30/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 6438.74 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/29/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 4/29/2018

Załączniki:
1) 4/29/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 10596.81 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/28/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 4/28/2018

Załączniki:
1) 4/28/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1368.33 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/27/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 4/27/2018

Załączniki:
1) 4/27/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1417.21 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/26/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 4/26/2018

Załączniki:
1) 4/26/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3405.82 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/25/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 265/1164/2017 Zarządu powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 4/25/2018

Załączniki:
1) 4/25/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 297.28 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/24/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Marcie Szymik - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: 4/24/2018

Załączniki:
1) 4/24/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 275.08 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/23/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach

Symbol: 4/23/2018

Załączniki:
1) 4/23/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 409.81 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/22/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu

Symbol: 4/22/2018

Załączniki:
1) 4/22/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 406.01 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/21/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Świerklańcu

Symbol: 4/21/2018

Załączniki:
1) 4/21/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 387.99 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/20/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 4/20/2018

Załączniki:
1) 4/20/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 604.19 KB

Data dokumentu: 2018-12-10

Data wprowadzenia: 2018-12-17

WIĘCEJ »
POWRÓT