» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 10/50/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie z przekaznia pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 10/50/2019

Załączniki:
1) 10/50/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 5719.15 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 10/49/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie z przekaznia pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2019 rok

Symbol: 10/49/2019

Załączniki:
1) 10/49/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 4138.77 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 10/48/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 10/48/2019

Załączniki:
1) 10/48/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1169.16 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 10/47/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 10/47/2019

Załączniki:
1) 10/47/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2904.92 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 10/46/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal związany z działalnością handlowo - gastronomiczną

Symbol: 10/46/2019

Załączniki:
1) 10/46/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 684.25 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 10/45/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 10/45/2019

Załączniki:
1) 10/45/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1345.51 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 10/44/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Symbol: 10/44/2019

Załączniki:
1) 10/44/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 980.89 KB

Data dokumentu: 2019-01-14

Data wprowadzenia: 2019-01-18

WIĘCEJ »
POWRÓT